Τετάρτη 1 Απριλίου 2020
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ  

ads

Άμεσα μέτρα για την στήριξη της οικονομίας

Έργα και πρωτοβουλίες στον Ν. Καστοριάς

Διάλογος με τους πολίτες

Βήμα στους νέους

Εγγραφή στο Newsletter
11-02-2010 Ανακοίνωση του Προέδρου της Βουλής για περαιτέρω περιστολή δαπανών του Προϋπολογισμού της Βουλής για το 2010
Print

20 εκατ. € η συμβολή της Βουλής στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης
 

11 Φεβρουαρίου 2010

Ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Φίλιππος Πετσάλνικος ανακοίνωσε σήμερα μέτρα για την περαιτέρω περιστολή των δαπανών του Προϋπολογισμού της Βουλής για το οικονομικό έτος 2010.
Στην ανακοίνωσή του ο κ. Πετσάλνικος τονίζει τα εξής:

«Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι η χώρα μας βιώνει μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, λόγω της δημοσιονομικής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει, αλλά και των επιθέσεων που δέχεται από τους κερδοσκόπους των διεθνών αγορών.

Η έξοδος από την κρίση προϋποθέτει την συμμετοχή και την συμβολή του καθενός μας, αλλά και όλων μαζί στην προσπάθεια για την αποφασιστική και ταχεία βελτίωση των δημοσιονομικών της χώρας μας.

Η προσπάθεια αυτή αφορά όλους μας.

Τον περασμένο Νοέμβριο ήδη, με την κατάρτιση του Προϋπολογισμού της Βουλής για το 2010 εκπέμψαμε ένα σαφές μήνυμα με την περικοπή, για πρώτη φορά από την μεταπολίτευση των κονδυλίων της κατά 4.000.000€. Παράλληλα πριν από τη λήξη του οικονομικού έτους 2009 η Βουλή επέστρεψε στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους ποσό ύψους 3.500.000 €.

Είχα δηλώσει ως Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων ότι η Βουλή, Βουλευτές και υπάλληλοι θα συμβάλουν περαιτέρω στην μείωση των δαπανών με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση του δημοσιονομικού προβλήματος της χώρας .

Σήμερα προχωράμε σε νέα επιπλέον μέτρα, συμμετέχοντας σ΄ αυτήν την πανεθνική προσπάθεια.

Α) Ειδικότερα:


• Μειώνονται κατά 10% τα έξοδα παράστασης που προβλέπονται για το αξίωμα του Προέδρου της Βουλής.
• Για τους Βουλευτές θα ισχύσει και για το 2010 η μείωση της Βουλευτικής αποζημίωσης κατά 5%, η οποία αντιστοιχεί μηνιαία σε 390 €.
• Επιπλέον μειώνονται κατά 10% τα επιδόματα των Βουλευτών για οργάνωση του γραφείου και έξοδα κίνησης. Η μείωση αυτή ανέρχεται σε 220 € μηνιαίως.
• Μειώνεται κατά 15% η αποζημίωση για συμμετοχή στις Επιτροπές της Βουλής, ποσό που αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε μείωση 200 € μηνιαίως.
Από τα μέτρα αυτά η μείωση συνολικά των μηνιαίων αποδοχών των Βουλευτών υπολογίζεται περί τα 800 € και για τον Πρόεδρο της Βουλής περί τα 1.030 € μηνιαίως.
Από τα μέτρα αυτά υπολογίζεται ότι θα εξοικονομηθούν 3.360.000 € για το 2010.

Β) Σε ό,τι αφορά στους υπαλλήλους της Βουλής,

 προκειμένου να συγκρατηθεί το μισθολογικό κόστος και να υπάρξει κατά το δυνατόν δίκαιη κατανομή των επιπτώσεων:
Αναστέλλεται, όπως και για όλους τους υπαλλήλους του Δημοσίου, η χορήγηση αύξησης σε όλα τα μισθολογικά κλιμάκια, καθώς και η τιμαριθμική αναπροσαρμογή των επιδομάτων που τυχόν προβλεπόταν.
Χορηγείται μόνον η εισοδηματική ωρίμανση για όσους τη δικαιούνται.
Δεν θίγονται επίσης, όπως και στο Δημόσιο τομέα, επιδόματα όπως οικογενειακών παροχών, μεταπτυχιακών σπουδών κ.α. για όσους τα δικαιούνται.
Μειώνονται, όπως και για τους άλλους υπαλλήλους του Δημοσίου, κατά 10% τα επιδόματα που είναι κοινά για όλους τους υπαλλήλους του Δημοσίου (π.χ. προσωπικής διαφοράς, θέσης κ.λπ.).
Μειώνονται κατά 10% τα επιδόματα υπερωριακής εργασίας και κίνησης.
Μειώνεται κατά 10% το επίδομα έκτακτης αποζημίωσης όταν αυτό αντιστοιχεί μέχρι του ποσού των 1000 € ανά μήνα και κατά 15% όταν υπερβαίνει τα 1000 € ανά μήνα.
Από την εφαρμογή των μέτρων αυτών θα εξοικονομηθούν περί τα 6.000.000 € για το 2010.
Με τις μειώσεις αυτές των μικτών αποδοχών, η συμβολή των υπαλλήλων της Βουλής στη μείωση των δαπανών κυμαίνεται, κατ’ άτομο, από 155 € έως και 350 € μηνιαίως.
Σημειώνεται ότι θα ισχύσουν και για την Βουλή τα φορολογικά μέτρα που ανακοινώθηκε ότι θα ισχύουν και για όλο το Δημόσιο τομέα.

Γ) ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Πέρα από τη μείωση του Προϋπολογισμού για το 2010, στην οποία αναφέρθηκα στην αρχή, προχωράμε σε περαιτέρω μειώσεις δαπανών για το 2010, επιβάλλοντας έναν ακόμη πιο αυστηρό και πειθαρχημένο Προϋπολογισμό, που κάτω βεβαίως από τις οικονομικές συνθήκες, θα μεριμνά για τη διαφύλαξη της αξιοπιστίας του Κοινοβουλίου και της ποιότητας του έργου του.

Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε η περαιτέρω περικοπή των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Βουλής για το 2010 κατά 3.000.000 €.
Ενδεικτικά αναφέρω ότι η εξοικονόμηση αυτή θα προκύψει από περαιτέρω μειώσεις των πιστώσεων για μισθώματα κτιρίων, επισκευές κτιρίων, επιχορηγήσεις, δημόσιες σχέσεις, αγορά εξοπλισμού και επίπλων και από τον μηδενισμό των πιστώσεων για αγορά έργων τέχνης.
Γίνεται σαφές ότι από τις μισθολογικές μειώσεις και από την περαιτέρω περικοπή των δαπανών του Προϋπολογισμού εξοικονομούνται συνολικά 12.300.000 €.
Εάν συνυπολογισθούν η περικοπή που έγινε στον προϋπολογισμό του 2010 σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2009, καθώς και η επιστροφή πιστώσεων προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους από τον προϋπολογισμό του 2009, η συνολική συμβολή της Βουλής των Ελλήνων για την εξυγίανση των δημοσιονομικών προβλημάτων της χώρας θα φθάσει τουλάχιστον τα 20.000.000 €».PES

Βουλή των Ελλήνων

Amnesty International

Unicef

Facebook

Καστοριά

VOYLITILEORASI_copy